Samenwerkende praktijken

Met ingang van augustus 2014 hebben Logopediepraktijk Reede Medisch Centrum Nijverdal, Logopediepraktijk De Kruidenwijk Nijverdal / Raalte en Logopediepraktijk Hellendoorn besloten na jarenlange samenwerking ONZE krachten te bundelen onder EEN naam: ”Logopedie Reggepraat”. De naam logopedie Reggepraat staat symbool voor de verbinding van de Regge tussen Nijverdal en Hellendoorn. Daarnaast heeft logopedie natuurlijk alles te maken met praten.

Doel van het samenwerkingsverband?

Het doel van deze samenwerking is onze logopedische kennis met elkaar te delen en specialisaties bijeen te brengen, zodat we betere logopedische zorg kunnen geven passend bij de client. Binnen het logopedisch werkveld onderscheidt men steeds meer specialisaties. Door goed gebruik te maken van elkaars kennis en deskundigheid kan er beter onderling worden verwezen. Verder kan opgedane kennis snel met elkaar worden gedeeld, waardoor de ontwikkeling binnen de logopedische zorg up to date blijft en u de beste kwaliteit ontvangt.

Kwaliteit

Alle logopedisten binnen het samenwerkingsverband Reggepraat zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast zijn ze aangesloten bij een geregistreerde kwaliteitskring en wordt er jaarlijks bijscholing gevolgd.

Logopedie

Logopedie is meer dan spraakles. Logopedisten houden zich bezig met allerlei aspecten van communicatie. Voor alle problemen die te maken hebben met communicatie, spreken en verstaan kunt u terecht bij een logopedist. Wij doen nader onderzoek en geven begeleiding en behandeling voor stoornissen op het gebied van: taal ,spraak, stem, adem, gehoor, eten en drinken, lezen en spelling.

Samenwerken met andere disciplines

Het samenwerkingsverband logopedie Reggepraat beschikt over een breed netwerk binnen de regio, waardoor samenwerken met andere disciplines gemakkelijker wordt. Hierbij kunt u denken aan:

  • consultatiebureaus
  • peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • basisonderwijs: leerkrachten, interne begeleiders, ambulant begeleiders
  • tandartsen en orthodontisten
  • paramedici: kinderfysiotherapeuten, cesartherapeuten, dietisten etc.
  • Huisartsen
  • Audiologische Centra
  • Centrum Jeugd en Gezin
  • Logopedisten gemeente Hellendoorn: logopedisten die op het basisonderwijs screenen en zorgen voor een overdracht naar de vrijgevestigden logopedisten
  • Collega’s uit de kwaliteitskring