• september - december 2017
  gevolgde bijscholing

  September - december 2017 gevolgde bijscholing

  Verdiepingscursus Leespraat: De verdiepingscursus Leespraat kan worden ingezet bij kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Het praten en lezen kan op gang gebracht worden met behulp van Leespraat.

  Dyslexie: in deze cursus lag nadruk op het behandelen van dyslectische leerlingen, toetsen technisch lezen, technisch lezen interventie: aanvankelijk lezen, KWec-methodiek, casuïstiek, leesmotivatie en leesomgeving.

  Executieve functies: bij deze cursus lag de nadruk op wat executieve functies zijn en welke problematisch zijn voor kinderen met een TOS of kinderen met een auditieve beperking. 

  Narratieve Taal-Teken-Therapie: een taaltherapie met als doel kinderen met een taalstoornis en hun ouders te leren om de regels voor de taal, communicatie en contact toe te passen.